Ecodesign/energielabels en pakketlabels

Toolbox

Sfeerbeeld

Ecodesign/energielabels en pakketlabels

Ecodesign bestaat uit een pakket minimumeisen op het gebied van energieprestaties en op basis van andere milieucriteria waaraan energiegerelateerde producten moeten voldoen. Een daarvan is energielabeling: energielabels (ook wel productlabels genoemd indien er sprake is van één product) informeren u eenvoudig en in één oogopslag over de energieprestaties, efficiëntie en milieuvriendelijkheid van een product. Is er sprake van een systeem of combinatie van producten, in plaats van één product? Dan wordt er - met uitzondering van ventilatie - gebruikt gemaakt van zogenoemde pakketlabels.

 

button informatieaanvraag HP-M 25 i