Toolbox

Vergelijk

Itho Daalderop-comfort koop je energiebewust

Wie kent niet de energielabels op tv’s, koelkasten, wasmachines en verlichting? Allemaal voldoen ze aan de zogenoemde Ecodesign-richtlijn voor energiegerelateerde producten. Sinds september 2015 geldt dit ook voor verwarmings- en warmwatertoestellen tot 400 kW en boilers en warmwateropslagtanks tot 2.000 liter. Woonhuisventilatoren hebben sinds 1 januari 2016 een energielabel. 

Vanaf die data mogen er binnen de genoemde productgroepen alleen nog maar Ecodesign-conforme producten verkocht worden. Deze richtlijnen worden elke keer aangescherpt en per 1 januari 2018 zijn de woonventilatoren weer verder aangescherpt. Ventilatoren met een E-label mogen niet meer worden verkocht. 

Wat is Ecodesign?

Ecodesign bestaat uit een pakket minimumeisen op het gebied van energieprestaties en op basis van andere milieucriteria waaraan energiegerelateerde producten moeten voldoen. Hieronder vindt u de Itho Daalderop producten die per 1 januari 2018 zijn verbeterd en hiermee voldoen aan de Ecodesignrichtlijnen op ventilatiegebied. 

Wat is Energielabeling?

Energielabels (ook wel productlabels genoemd indien er sprake is van één product) informeren u eenvoudig en in één oogopslag over de energieprestaties, efficiëntie en milieuvriendelijkheid van een product. De kwalificatie op basis van energie-efficiëntie varieert hier van G tot en met A+++. Het product moet voorzien zijn van een document met technische gegevens over het energieverbruik.

Pakketlabels

Is er sprake van een systeem of combinatie van producten, in plaats van één product? Dan wordt er - met uitzondering van ventilatie - gebruikt gemaakt van zogenoemde pakketlabels.

Documentatie

Raadpleeg voor uitgebreide informatie onze Ecodesign brochure. Of informeer bij de installateur naar de veranderingen en de mogelijkheden. Voor een totaaloverzicht van alle label wijzigingen per 1-1-2016 kunt u het labeloverzicht 2016 raadplegen. Voor het totaaloverzicht van alle label wijzigingen ventilatie per 1-1-2018 kunt u het labeloverzicht 2018 raadplegen. 

Daarnaast hebben we een handig overzicht van de nieuwe artikelnummers en welk artikelnummer het vervangt. Klik hier voor het artikeloverzicht.