Doorstroomtoestellen

In een doorstroomtoestel wordt het water verwarmd terwijl dit door de cv-ketel stroomt. Nadat u de warmwaterkraan heeft opengedraaid wordt er onmiddellijk gestart met de verwarming van het water. U hoeft slechts enkele seconden te wachten voordat er warm water uit de kraan stroomt. Zo bespaart u energie en water. Een doorstroomtoestel is compacter omdat er geen sprake is van een voorraadvat.

De Base Cube is een van de zuinigste comfortketels van Nederland. KIWA-tests wijzen uit dat deze cv-ketel een van de hoogste tapwaterrendementen heeft op de Nederlandse markt, waardoor er bijzonder weinig energie nodig is om het tapwater te bereiden. 

De ketel is makkelijk uit te breiden tot een comfortabel en energiebesparend systeem, bijvoorbeeld met een zonneboiler of een warmtepompdeel. Hiermee wordt uw situatie nog energiezuiniger en comfortabeler.