Slim, vraaggestuurde ventilatie

Goede en voldoende ventilatie

Essentieel voor een gezond, comfortabel en energiezuinig binnenklimaat. Slimme, vraaggestuurde ventilatiesystemen van Itho Daalderop zorgen voor een optimale regie, zodat u zelf nauwelijks actie hoeft te ondernemen.

Aan de hand van CO2-metingen in de ruimtes en de relatieve luchtvochtigheid in de badkamer, bepalen de verschillende systemen zelf waar en hoeveel er geventileerd moet worden. Zo wordt de lucht automatisch op een vooraf ingesteld, optimaal niveau gebracht - zonder dat u daar iets voor hoeft te doen.

Aanbod slimme vraaggestuurde ventilatie

Er zijn verschillende vraaggestuurde ventilatiesystemen mogelijk. OptimaFlow, BaseFlow hoogbouw, DemandFlow en QualityFlow vervullen uw ventilatiewens in elke woonsituatie; gezond, comfortabel en energiezuinig.