Toolbox

Sfeerbeeld

Subsidie energiebesparing eigen huis

Gaat u als Verenigingen van Eigenaren (VvE) voor uw gebouw en appartement(en) maatregelen nemen voor energiebesparing? Dan komt u in aanmerking voor subsidie voor aanvullende energiebesparende maatregelen, zoals douche-warmteterugwinning (WTW), CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met WTW.

Sinds 1 januari 2016 was al de Investeringssubsidie Duurzame Energie ISDE) beschikbaar gesteld door het Rijk, bijvoorbeeld voor warmtepompen. Daar is per 1-1-2017 de nieuwe subsidievorm Subsidie energiebesparing eigen huis bij. In totaal wordt in 2018 60 miljoen euro beschikbaar gesteld aan subsidie. Deze kunt u aanvragen via de website van RVO.

Waar kan subsidie voor aangevraagd worden?
Verenigingen van Eigenaren komen in aanmerking voor de Subsidie energiebesparing eigen huis. Onder een "vereniging" verstaan we een Vereniging van Eigenaren (VvE), wooncoöperatie (dus geen woningcorporatie) of een woonvereniging. Eigenaar-bewoners kunnen geen subsidieaanvraag meer indienen.

Een vereniging kan subsidie aanvragen voor:

  • Energieadvies en eventueel procesbegeleiding of
  • Een Energieadvies in combinatie met een groen of duurzaam meerjaren onderhoudsplan (MJOP) en eventueel procesbegeleiding
  • Voor het laten uitvoeren van minimaal 2 energiebesparende maatregelen en­ eventueel een energieprestatiegarantie


Energiebesparende maatregelen
De VvE moet om te beginnen 2 verschillende soorten isolatie van voldoende omvang toepassen om subsidie aan te kunnen vragen. Daarnaast kan subsidie verkregen worden voor aanvullende maatregelen zoals de Itho Daalderop douche-wtw, CO₂-gestuurde ventilatie en balansventilatie met wtw. Kijk in het overzicht welke typen in aanmerking komen en raadpleeg vervolgens ons stappenplan om te zien hoe u de subsidie aan kunt vragen.

Energiebespaarlening
Om de maatregelen te financieren is het mogelijk een gunstige lening af te sluiten: de Energiebespaarlening. Deze lening en de subsidie zijn te combineren. Ook een combinatie van deze subsidie en bijdragen van de gemeente en/of provincie behoort tot de mogelijkheden.

Informatie en aanvragen
U kunt de subsidie tot en met 31 december 2018 aanvragen. Meer weten over de subsidieregeling? Kijk dan op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

button informatieaanvraag HP-M 25 i