Investeringssubsidie Duurzame Energie

Dankzij de nieuwe meerjarige subsidieregeling 'Investeringssubsidie Duurzame Energie' (ISDE) kunt u subsidie aanvragen voor onze warmtepompen. Er wordt in 2018 100 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor duurzame energie in huis. Op deze manier wil het ministerie van Economische Zaken Nederlandse particulieren en bedrijven stimuleren minder met gas en meer met duurzame warmte te verwarmen. Dit bespaart energie en dringt de CO-uitstoot terug.

Onze energievoorziening gaat de komende jaren veranderen, aldus minister Kamp van Economische Zaken. Nederlandse huizen en bedrijven zullen in de toekomst steeds vaker zelf duurzame energie opwekken. Zo kan er energie worden bespaard en kan de CO₂-uitstoot worden teruggedrongen. Ook levert het huishoudens een lagere energierekening op. Dit kan worden bereikt met zonneboilers, biomassaketels, pelletkachels en warmtepompen en daarom wil het kabinet deze producten financieel ondersteunen via de nieuwe ISDE-subsidieregeling die loopt tot en met 31 december 2020.

De subsidie wordt steeds aan het begin van het komende jaar vastgesteld en bedroeg voor 2016 70 miljoen euro en voor 2017 90 miljoen euro. Voor 2018 wordt een bedrag van 100 miljoen euro beschikbaar gesteld. De regeling loopt vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020. Subsidie aanvragen kan voor dit jaar tot en met 31 december. In dit overzicht kunt u nagaan voor welke Itho Daalderop producten u subsidie kunt aanvragen. 

Voor het aanvragen van warmtepomp subsidie hebben wij een stappenplan opgesteld, inclusief screenshots. Meer informatie over deze subsidieregeling en hoe u deze kunt aanvragen, leest u hieronder of op de website van de overheid.

___________________________________________________________________________________________

Wat wijzigt er per 1-1-2018?
___________________________________________________________________________________________

Voor wie is het bestemd?
___________________________________________________________________________________________
Wat zijn de voorwaarden?
___________________________________________________________________________________________
Voor welke producten geldt de subsidie?
___________________________________________________________________________________________
Hoe vraag ik de subsidie aan?
___________________________________________________________________________________________


Wat wijzigt er per 1-1-2018?

Vanaf 1-1-2018 wijzigt de ISDE op een aantal punten:

 1. Biomassaketels: Per 1 januari 2018 beperkt de eis dat biomassaketels voldoen aan norm EN 303-5 zich tot ketels waarbij de warmteoverdracht aan een vloeistof plaatsvindt. Hierdoor wordt het mogelijk dat ook zogenoemde biomassagestookte luchtverhitters in de categorie biomassaketels in aanmerking komen voor subsidie.
 2. Zonneboilers: Per 1 januari 2018 wordt het subsidiebedrag voor zonneboilers met een apertuuroppervlakte van ten hoogste 10 meter2 verlaagd van 75 cent per kWh naar 68 cent per kWh. Hiermee wordt gecompenseerd voor een wijziging in de berekenmethode, die leidt ertoe dat de opbrengsten van kleine zonneboilers stijgen. De uiteindelijke subsidiebedragen kunnen hierdoor licht veranderen.
  Voor zonneboilers met een apertuuroppervlakte van meer dan 10 meter2 wordt een nieuwe factor geïntroduceerd in de berekenmethode: de instralingshoekmodifier. Hierdoor verhouden de subsidiebedragen voor zonneboilers op basis van vlakke-plaatcollectoren en op basis van vacuümbuiscollectoren zich beter tot elkaar.
 3. Warmtepompen: De subsidiebedragen voor warmtepompen zijn grotendeels gebaseerd op het thermische vermogen van de apparaten. In dit thermische vermogen is in sommige gevallen ook een gedeelte niet-hernieuwbaar vermogen meegenomen. Per 1 februari 2018 telt dit niet-hernieuwbare gedeelte niet meer mee voor het vermogen waarop het subsidiebedrag gebaseerd is. Dit leidt ertoe dat voor een aantal lucht-waterwarmtepompen een lager subsidiebedrag beschikbaar is.
 4. Deskundige installateur: Per 1 januari moet de aanvrager een bewijs aanleveren dat de apparaten geïnstalleerd zijn door een deskundige installateur. Dit bewijs kan bijvoorbeeld een factuur van een installateur of aannemer zijn.
 

Voor alle aanvragen die op of na 1 januari 2018 binnenkomen, gelden de nieuwe subsidiebedragen en voorwaarden. In de Toelichting van de gewijzigde Regeling worden de wijzigingen uitgelegd. Voor lucht-waterwarmtepompen geldt dat de nieuwe subsidiebedragen en voorwaarden pas van toepassing zijn op aanvragen die binnenkomen vanaf 1 februari 2018. 

Voor wie is het bestemd?

De subsidie geldt zowel voor particulieren als voor bedrijven. In beide gevallen moet u wel eigenaar zijn van de installatie. Concreet kunnen de volgende partijen gebruik maken van de regeling.

 • Particulieren
 • Buitenlandse particulieren met bijvoorbeeld een (vakantie)woning in Nederland
 • Zelfstandig ondernemers, woningcorporaties en bedrijven
 • Zakelijke partijen uit het buitenland die een apparaat in Nederland installeren
 • Gemeenten, provincies, openbaar lichaam als marktpartij of eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak


Wat zijn de voorwaarden?

Particulieren

 • Aanvragen kan vanaf 4 januari 2016 09.00 uur tot en met 31 december 2020 17.00 uur. RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst
 • U bent in het bezit van een geldig Burgerservicenummer (BSN)
 • U heeft het apparaat na 1 januari 2016 aangeschaft
 • Binnen 6 maanden na het sluiten van de koopovereenkomst heeft u een subsidieaanvraag ingediend
 • U heeft de investering al gedaan voordat u een subsidieaanvraag doet. Dat betekent dat het apparaat bij aanvraag van de subsidie al is betaald, geïnstalleerd en in gebruik genomen. U kunt dus geen voorschot krijgen
 • Het apparaat is nieuw aangeschaft en u heeft een betaalbewijs. Het is uw eigendom
 • Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de beslissing verwijderen
 • U heeft meer dan 1 apparaat aangeschaft en u wilt voor alle apparaten subsidie aanvragen? Dat mag. Maar u doet 1 subsidieaanvraag per apparaat
 • De beslissing krijgt u binnen 8 weken na uw aanvraag. De betaling volgt maximaal 1 week na de beslissing

 

Bedrijven

 • Aanvragen kan vanaf 4 januari 2016 09.00 uur tot en met 31 december 2020 17.00 uur. RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst
 • U heeft een geldig KvK nummer
 • U kunt de subsidie aanvragen als u van plan bent 1 of meerdere apparaten aan te schaffen, die voldoen aan de (technische) eisen
 • Dien eerst bij RVO de subsidieaanvraag online in
 • U gaat pas verplichtingen aan (een koopovereenkomst aangaan) nadat RVO goedkeuring heeft verleend
 • Na de goedkeuring van RVO mag u het apparaat aanschaffen en installeren. Vooraf kunt u natuurlijk wel een offerte bij leveranciers opvragen
 • Na de installatie en betaling vraagt u vaststelling aan van de subsidie
 • U kunt ook een voorschot aanvragen. Daarvoor moet u bewijzen dat de apparaten zijn aangeschaft en geïnstalleerd. Nadat u de apparaten heeft betaald moet u alsnog vaststelling van de subsidie aanvragen
 • Daarna betaalt RVO de subsidie of het restant daarvan aan u uit


Voor welke producten geldt de subsidie?

De subsidie geldt voor de warmtepompen van Itho Daalderop. Kijk in het overzicht van alle Itho Daalderop producten waarvoor u subsidie kunt aanvragen. 

Warmtepompen

Een warmtepomp is een apparaat dat warmte uit de lucht of bodem haalt en geschikt maakt voor het verwarmen van ruimtes of water. In bestaande woningen wordt vaak gebruik gemaakt van hybride warmtepompen, die gecombineerd worden met cv-ketels. Met name in de nieuwbouw wordt gebruik gemaakt van zogenaamde grondgebonden water/water warmtepompen.

Een hybride lucht/water warmtepomp levert een gemiddeld huishouden een besparing op de energierekening op van tussen de 200 en 300 euro per jaar en kost tussen de 5.000 en 7.000 euro. Een huishouden kan hiervoor 1.500 euro subsidie aanvragen, afhankelijk van het type warmtepomp. 

Een all-electric lucht/water warmtepomp (HP-S) kan een besparing opleveren van 475 euro per jaar. Deze warmtepomp bestaat uit twee delen (binnen- en buiten) waardoor deze goed toepasbaar is in verschillende type woningen. De subsidie op deze warmtepomp bedraagt maximaal 2.200 euro.

Een grondgebonden water/water warmtepomp haalt, met behulp van water, warmte uit de bodem en transporteert naar deze woning. In de koude maanden haalt het systeem warmte uit de bodem waarmee woningen verwarmd worden. In de warme maanden werkt het precies andersom: het systeem haalt koude uit de bodem om zo de woning te koelen. Op deze warmtepompen wordt maar liefst 2.800 euro subsidie gegeven. Klik hier voor de warmtepompen van Itho Daalderop.


Hoe vraag ik subsidie aan?

Aanvragen van subsidie voor een warmtepomp of zonneboiler kan vanaf 4 januari 2016 09.00 uur tot en met 31 december 2020 17.00 uur.  Kijk eerst hierboven of u aan de voorwaarden voldoet. Klik hier voor een beschrijving  welke stappen u moet nemen. Wilt u direct naar de subsidie-aanvraag, klik dan hier. 

Tip: zorg dat u uw DigiD inloggegevens bij de hand hebt en het aankoopbewijs.

button informatieaanvraag HP-M 25 i